קהל רב חסידים ויראים ובראשם אדמו"רים ורבנים נטלו חלק אמש (מוצ"ש) בשמחת הבר מצוה לנכד הגאון רבי יואל טוביאס שליט"א בן לבנו הגאון רבי אברהם יהודה טוביאס שליט"א ראש כולל בוהוש | צילום: שוקי לרר JDN

בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (1) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (2) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (3) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (4) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (5) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (6) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (7) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (8) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (9) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (10) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (11) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (12) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (13) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (14) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (15) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (16) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (17) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (18) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (19) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (20) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (21) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (22) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (23) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (24) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (25) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (26) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (27) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (28) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (29) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (30) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (31) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (32) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (33) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (34) בר מצוה לנכד הג''ר יואל טוביאס - צילום שוקי לרר (35)