המוני חסידים ואנשי מעשה חגגו בשבוע שעבר בשמחת החתונה לנכדת כ"ק אדמו"ר מבית חיים יהושע שליט"א בת בנו הרה"צ גאב"ד סאטמאר מונסי שליט"א עם החתן נכד כ"ק גאב"ד סיגעט שליט"א | צפו בגלריה מהשמחה

צילום: י. סנדיק

חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (1) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (2) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (3) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (4) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (5) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (6) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (7) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (8) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (9) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (10) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (11) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (12) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (13) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (14) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (15) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (16) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (17) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (18) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (19) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (20) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (21) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (22) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (23) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (24) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (25) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (26) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (27) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (28) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (29)

חתונה סאטמאר מונסי חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (30) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (31) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (32) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (33) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (34) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (35) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (36) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (37) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (38) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (39) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (40) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (41) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (42) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (43) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (44) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (45) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (46) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (47) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (48) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (49) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (50) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (51) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (52) חתונה סאטמאר מונסי - צילום י. סנדיק (53)