קהל רב חסידי ואוהדי בית ספינקא נטלו חלק במוצ"ש בטיש שערך כ"ק אדמו"ר מספינקא ירושלים שליט"א בהיכל בית מדרשו לרגל הילולת זקינו הגה"ק רבי יוסף מאיר כהנא זיע"א מספינקא | תיעוד

טיש הילולא בספינקא ירושלים טיש הילולא בספינקא ירושלים (1) טיש הילולא בספינקא ירושלים (2) טיש הילולא בספינקא ירושלים (3) טיש הילולא בספינקא ירושלים (4) טיש הילולא בספינקא ירושלים (5) טיש הילולא בספינקא ירושלים (6)