במוצ"ש (בא) ערך כ''ק אדמו''ר מסקווירא ב"פ שליט''א את שולחנו לרגל הילולת אביו האדמו"ר זצ"ל סיים את הש"ס ונשא מדברות קודשו | למחרת לאחר תפילת שחרית ערך לחיים טיש בת"ת ועלה לפקוד את ציון אביו | גלריה

הילולת האדמו''ר מסקווירא בורו פארק זצ''ל הילולת האדמו''ר מסקווירא בורו פארק זצ''ל (1) הילולת האדמו''ר מסקווירא בורו פארק זצ''ל (2) הילולת האדמו''ר מסקווירא בורו פארק זצ''ל (3) הילולת האדמו''ר מסקווירא בורו פארק זצ''ל (4) הילולת האדמו''ר מסקווירא בורו פארק זצ''ל (5) הילולת האדמו''ר מסקווירא בורו פארק זצ''ל (6) הילולת האדמו''ר מסקווירא בורו פארק זצ''ל (7) הילולת האדמו''ר מסקווירא בורו פארק זצ''ל (8) הילולת האדמו''ר מסקווירא בורו פארק זצ''ל (9) הילולת האדמו''ר מסקווירא בורו פארק זצ''ל (10) הילולת האדמו''ר מסקווירא בורו פארק זצ''ל (11) הילולת האדמו''ר מסקווירא בורו פארק זצ''ל (12) הילולת האדמו''ר מסקווירא בורו פארק זצ''ל (13) הילולת האדמו''ר מסקווירא בורו פארק זצ''ל (14)