מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א צעד הבוקר (ג) רגלית מביתו ברחוב חזון איש 5 לקלפי הסמוך ברחוב האדמו"ר מגור | גלריה מרהיבה

צילום: שוקי לרר JDN

מרן הגראי''ל שטיינמן מצביע ביום הבחירות - צילום שוקי לרר (3) מרן הגראי''ל שטיינמן מצביע ביום הבחירות - צילום שוקי לרר (5) מרן הגראי''ל שטיינמן מצביע ביום הבחירות - צילום שוקי לרר (6) מרן הגראי''ל שטיינמן מצביע ביום הבחירות - צילום שוקי לרר (9) מרן הגראי''ל שטיינמן מצביע ביום הבחירות - צילום שוקי לרר (10) מרן הגראי''ל שטיינמן מצביע ביום הבחירות - צילום שוקי לרר (15) מרן הגראי''ל שטיינמן מצביע ביום הבחירות - צילום שוקי לרר (16) מרן הגראי''ל שטיינמן מצביע ביום הבחירות - צילום שוקי לרר (18) מרן הגראי''ל שטיינמן מצביע ביום הבחירות - צילום שוקי לרר (19) מרן הגראי''ל שטיינמן מצביע ביום הבחירות - צילום שוקי לרר (22) מרן הגראי''ל שטיינמן מצביע ביום הבחירות - צילום שוקי לרר (23) מרן הגראי''ל שטיינמן מצביע ביום הבחירות - צילום שוקי לרר (24) מרן הגראי''ל שטיינמן מצביע ביום הבחירות - צילום שוקי לרר (25) מרן הגראי''ל שטיינמן מצביע ביום הבחירות - צילום שוקי לרר (1) מרן הגראי''ל שטיינמן מצביע ביום הבחירות - צילום שוקי לרר (30) מרן הגראי''ל שטיינמן מצביע ביום הבחירות - צילום שוקי לרר (28) מרן הגראי''ל שטיינמן מצביע ביום הבחירות - צילום שוקי לרר (29)