בשעה 8:00 מיד לאחר קיפול הטלית וחליצת התפילין יצא כ"ק אדמו"ר ממודז'יץ שליט"א בלווית משמשיו אל הקלפי בסמינר וולף בבני ברק שם מימש את זכות הצבעה | צפו בתהליך

צילום: שוקי לרר JDN

האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (1) האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (2) האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (3) האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (4) האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (5) האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (6) האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (7) האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (8) האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (9) האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (10) האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (11) האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (12) האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (13) האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (14) האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (15) האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (16) האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (17) האדמו''ר ממודז'יץ מצביע בקלפי - צילום שוקי לרר (18)