הרב מאיר פרוש התפלל הבוקר שחרית עם כ"ק אדמו"ר גאב"ד ערלוי שליט"א לאחר התפילה נכנס לקודש פנימה לקבת את ברכת האדמו"ר, לאחר מכן יצא האדמו"ר בלווית משמשיו להצביע בקלפי האיזורי | תיעוד

מאיר פרוש מתברך מהאדמו''ר מערלוי (1)

מאיר פרוש מתברך מהאדמו''ר מערלוי (2)

האדמו''ר מערלוי בקלפי - תשע''ג (1)

האדמו''ר מערלוי בקלפי - תשע''ג (2)

האדמו''ר מערלוי בקלפי - תשע''ג (3)