מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א יצא מיד לאחר תפילת שחרית עם משמשיו ומספר נכדיו לקלפי האיזורית ומימש את זכות ההצבעה | לאחר תפילת מנחה גדולה הורה לציבור להישאר ואמרו פרקי תהילים להצלחת המערכה

הגר"ח הבוקר בקלפי | צילום: שוקי לרר JDN

הגר''ח קנייבסקי בקלפי - צילום שוקי לרר הגר''ח קנייבסקי בקלפי - צילום שוקי לרר (1) הגר''ח קנייבסקי בקלפי - צילום שוקי לרר (2) הגר''ח קנייבסקי בקלפי - צילום שוקי לרר (3) הגר''ח קנייבסקי בקלפי - צילום שוקי לרר (4) הגר''ח קנייבסקי בקלפי - צילום שוקי לרר (5)