זריזין מקדימין למצוות: גדולי ישראל יצאו להצביע בשעות הבוקר |בתמונות לפניכם נראים: מרן הגרמ"צ ברגמן, מרן הגר"י אדלשטיין, מרן הגרש"י בורנשטיין, הגאב"ד הגר"מ גרוס והאדמו"ר מדאראג | גלריה

ראש ישיבת רשב"י מרן הגרמ"צ ברגמן שליט"א, הגיע הבוקר (שלישי) לקלפי בבנין עיריית בני ברק, לאחר שראה את שלטי הבחירות על הבניינים הסמוכים אמר לנכדו שמי שתולה הוא מכריז את דעת התורה הנאמנה.

קרא עוד:

[postim]

שני בחורי ישיבה ניגשו אליו ביציאתו מהקלפי ושאלו, היות שיש להם חברותא בכל בוקר האם לבטל ולצאת לפעול עבור הבחירות, אמר להם הגרמ"צ בשם מרן הגר"א קוטלר זצ"ל שאמר, אם הייתי בארץ ישראל והיה בידי לשהות בארץ ביום הבחירות הייתי שם מנעולים על דלתות הישיבה שכולם ייצאו לעבוד כי ביטולה היא קיומה, ואנחנו נלחמים על המשך קיומו של עולם התורה.

נכדו שהתלווה אליו לאחר תפילת שחרית אמר לו, 'שהסבא יאכל ארוחת בוקר ואחר כך ייצא לקלפי', השיב לו מרן הגרמ"צ, חותני הגראמ"מ שך זצ"ל היה צם בכל יום בחירות עד אחרי מנחה, ואמנם אני אין באפשרותי לצום עד הצהריים אז לפחות אני לא יאכל לפני שאצביע.

גלריה, צילום: שוקי לרר, JDN

מרן הגרמ''צ ברגמן מצביע (1)

מרן הגרמ''צ ברגמן מצביע (2)

מרן הגרמ''צ ברגמן מצביע (3)

מרן הגרמ''צ ברגמן מצביע (4)

הגה''צ רבי יעקב אדלשטיין מצביע (1)

הגה''צ רבי יעקב אדלשטיין מצביע (2)

הגה''צ רבי יעקב אדלשטיין מצביע (3)

ראש ישיבת קרית מלך הגרש''י בורנשטיין (1)

ראש ישיבת קרית מלך הגרש''י בורנשטיין (2)

ראש ישיבת קרית מלך הגרש''י בורנשטיין (3)

ראש ישיבת קרית מלך הגרש''י בורנשטיין (4)

ראש ישיבת קרית מלך הגרש''י בורנשטיין (5)

הגאון רבי מרדכי גרוס מצביע (1)

הגאון רבי מרדכי גרוס מצביע (2)

האדמו''ר מדאראג מצביע - צילום שוקי לרר