ראש ישיבת פוניבז' מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א יצא הבוקר (ג) בלווית קומץ מתלמידיו אל הקלפי האיזורית ולעיניהם שלשל את המעטפה אל תוך תיבת הקלפי | צפו בגלריה

צילום: שוקי לרר JDN

מרן הגר''ג אדלשטיין מצביע - צילום שוקי לרר מרן הגר''ג אדלשטיין מצביע - צילום שוקי לרר (1) מרן הגר''ג אדלשטיין מצביע - צילום שוקי לרר (2) מרן הגר''ג אדלשטיין מצביע - צילום שוקי לרר (3) מרן הגר''ג אדלשטיין מצביע - צילום שוקי לרר (4) מרן הגר''ג אדלשטיין מצביע - צילום שוקי לרר (5) מרן הגר''ג אדלשטיין מצביע - צילום שוקי לרר (6) מרן הגר''ג אדלשטיין מצביע - צילום שוקי לרר (7) מרן הגר''ג אדלשטיין מצביע - צילום שוקי לרר (8) מרן הגר''ג אדלשטיין מצביע - צילום שוקי לרר (9)