ראש ישיבת כסא רחמים הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א הגיע לקלפי בסמינר ויז'ניץ לפני שהכניס את הפתק למעטפה לא הותיר ספק לנוכחים והניף את הפתק 'שס' מול עיני המצלמה של שוקי לרר | גלריה

הגר''מ מאזוז מצביע - צילום שוקי לרר הגר''מ מאזוז מצביע - צילום שוקי לרר (1) הגר''מ מאזוז מצביע - צילום שוקי לרר (2) הגר''מ מאזוז מצביע - צילום שוקי לרר (3) הגר''מ מאזוז מצביע - צילום שוקי לרר (4) הגר''מ מאזוז מצביע - צילום שוקי לרר (5) הגר''מ מאזוז מצביע - צילום שוקי לרר (6) הגר''מ מאזוז מצביע - צילום שוקי לרר (7)