בשעה 2:40 יצא כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ממעונו במרכז חסידי ויז'ניץ לעבר בית הספר 'בנות לאה אסתר' ברחוב עזרא בבני ברק, להצבעה בקלפי | לפני הכנסת המעטפה לקלפי אמר האדמו"ר את 'לשם יחוד לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו ולהרבות כבוד קדושת אדונינו מורינו ורבנו זי"ע מ.י. בן ח.מ. | ביציאה מהקלפי ליוו מאות חסידים את האדמו"ר שליט"א בשירת "והיא שעמדה" | גלריה

צילום: יהושע פרוכטר

האדמו''ר מויז'ניץ בקלפי - צילום יהושע פרוכטר (1) האדמו''ר מויז'ניץ בקלפי - צילום יהושע פרוכטר (2) האדמו''ר מויז'ניץ בקלפי - צילום יהושע פרוכטר (3) האדמו''ר מויז'ניץ בקלפי - צילום יהושע פרוכטר (4) האדמו''ר מויז'ניץ בקלפי - צילום יהושע פרוכטר (5) האדמו''ר מויז'ניץ בקלפי - צילום יהושע פרוכטר (6) האדמו''ר מויז'ניץ בקלפי - צילום יהושע פרוכטר (7) האדמו''ר מויז'ניץ בקלפי - צילום יהושע פרוכטר (8) האדמו''ר מויז'ניץ בקלפי - צילום יהושע פרוכטר (9)