שמחת נישואי נכד האדמו"ר ממאקאווא ונכדת בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע

המוני חסידים חגגו ביום שני בשמחת החתונה לנכד האדמו"ר ממאקאווא ובת הגה"צ אב"ד קרית הבעש"ט פתח תקוה חדב"נ הגה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זיע"א

מאות חסידים ואנשי מעשה ובראשם אדמו"רים ורבנים נטלו חלק בשמחת החתונה לנכד כ"ק אדמו"ר גאב"ד מאקאווא שליט"א בן לבנו הרה"ג אהרן שמואל למברגר רב קהילת מאקאווא בירושלים עב"ג נכדת כ"ק אדמו"ר הגה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זיע"א בת לחתנו הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען שליט"א אב"ד קרית הבעש"ט פתח תקוה.

קרא עוד:

[postim]

השמחה נחוגה ברוב שמחה וצהלה באולמי מודיעין ברמת גן בהשתתפות דוד הכלה כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א מהחופה ועד לאחר המצוה טאנץ.

לפניכם תיעוד מרהיב משמחת החתונה | צילום: שוקי לרר JDN

חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (1) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (2) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (3) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (4) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (5) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (6) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (7) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (8) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (9) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (10) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (11) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (12) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (13) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (14) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (15) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (16) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (17) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (18) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (19) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (20) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (21) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (22) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (23) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (24) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (25) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (26) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (27) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (28) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (29) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (30) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (31) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (32) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (33) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (34) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (35) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (36) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (37) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (38) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (39) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (40) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (41) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (42) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (43) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (44) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (45) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (46) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (47) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (48) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (49) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (50) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (51) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (52) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (53) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (54) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (55) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (56) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (57) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (58) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (59) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (60) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (61) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (62) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (63) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (64) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (65) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (66) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (67) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (68) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (69) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (70) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (71) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (72) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (73) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (74) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (75) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (76) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (77) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (78) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (79) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (80) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (81) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (82) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (83) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (84) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (85) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (86) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (87) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (88) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (89) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (90) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (91) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (92) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (93) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (94) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (95) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (96) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (97) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (98) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (99) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (100) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (101) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (102) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (103) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (104) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (105) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (106) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (107) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (108) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (109) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (110) חתונה לנכד גאב''ד מאקאווא ובת הגרא''פ מוטצען (111)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו