מאות אברכים ובני תורה התכנסו בלייקווד לעצרת מספד והתעוררות לזכרו של הגה"צ המשפיע רבי שלמה ברעוודא זצ"ל | ראשי ורבני ישיבת לייקווד נשאו דברים | גלריה

עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (1) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (2) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (3) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (4) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (5) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (6) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (7) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (8) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (9) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (10) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (11) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (12) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (13) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (14) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (15) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (16) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (17) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (18) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (19) עצרת מספד על הגר''ש ברעוודא זצ''ל בלייקווד (20)