מאות חסידים ואוהדים השתתפו בשמחת השבע ברכות שערך כ"ק אדמו"ר מבית חיים יהושע לרגל נישואי נכדתו בת בנו יחידו הרה"צ אב"ד סאטמאר מונסי שליט"א עם החתן נכד הגה"צ גאב"ד סיגעט שליט"א | כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א פיאר את השמחה | גלריה מרהיבה

שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (1) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (2) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (3) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (4) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (5) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (6) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (7) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (8) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (9) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (10) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (11) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (12) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (13) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (14) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (15) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (16) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (17) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (18) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (19) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (20) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (21) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (22) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (23) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (24) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (25) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (26) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (27)