כ"ק הגה"צ אב"ד מנצ'סטר רבי מנחם מנדל שנייבלג שליט"א מבקר בימים אלה באנטוורפן | גאב"ד אנטוורפן הגר"א שיף ביקר אצלו בבית האכסניה | כן יצא הגאב"ד לביקור בבית כ"ק אדמו"ר מפשעוורסק שליט"א | תיעוד

גאב''ד מנצ'סטר בביקור באנטוורפן גאב''ד מנצ'סטר בביקור באנטוורפן (1) גאב''ד מנצ'סטר בביקור באנטוורפן (2) גאב''ד מנצ'סטר בביקור באנטוורפן (3) גאב''ד מנצ'סטר בביקור באנטוורפן (4) גאב''ד מנצ'סטר בביקור באנטוורפן (5) גאב''ד מנצ'סטר בביקור באנטוורפן (6) גאב''ד מנצ'סטר בביקור באנטוורפן (7) גאב''ד מנצ'סטר בביקור באנטוורפן (8)