המונים השתתפו ביום שלישי בשמחת החתונה לבן הגה"צ רבי מרדכי יהודא דושינסקיא אב"ד דושינסקיא בית שמש ובת הרב הגאון יעקב יהושע ענגלנדער ראש ישיבות 'לומדי תורה' - השמחה נחוגה ברוב שמחה וצהלה באולמי כתר הרימון בבני ברק ובהשתתפות עשרות אדמו"רים ורבנים | גלריה

צילום: שוקי לרר JDN

חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (1) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (2) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (3) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (4) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (5) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (6) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (7) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (8) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (9) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (10) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (11) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (12) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (13) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (14) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (15) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (16) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (17) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (18) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (19) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (20) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (21) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (22) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (23) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (24) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (25) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (26) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (27) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (28) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (29) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (30) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (31) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (32) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (33) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (34) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (35) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (36) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (37) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (38) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (39) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (40) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (41) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (42) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (43) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (44) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (45) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (46) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (47) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (48) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (49) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (50) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (51) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (52) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (53) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (54) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (55) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (56) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (57) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (58) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (59) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (60) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (61) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (62) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (63) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (64) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (65) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (66) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (67) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (68) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (69) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (70) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (71) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (72) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (73) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (74) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (75) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (76) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (77) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (78) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (79) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (80) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (81) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (82) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (83) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (84) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (85) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (86) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (87) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (88) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (89) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (90) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (91) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (92) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (93) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (94) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (95) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (96) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (97) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (98) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (99) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (100) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (101) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (102) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (103) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (104) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (105) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (106) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (107) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (108) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (109) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (110) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (111) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (112) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (113) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (114) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (115) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (116) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (117) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (118) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (119) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (120) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (121) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (122) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (123) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (124) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (125) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (126) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (127) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (128) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (129) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (130) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (131) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (132) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (133) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (134) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (135) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (136) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (137) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (138) חתונה בן מהרמ''י דושינסקיא ובת הגרי''י ענגלנדר (139)