ביום שלישי נחוגה שמחת הברית לנין מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן נכד לבנו הרב משה שטיינמן, השמחה נערכה בבית מדרשו של האדמו"ר מאשלג ברחוב שד"ל 4 בבני ברק | צילום: יהודה פרקוביץ

ברית לנין מרן הגראי''ל שטיינמן - צילום יהודה פרקוביץ (1) ברית לנין מרן הגראי''ל שטיינמן - צילום יהודה פרקוביץ (2) ברית לנין מרן הגראי''ל שטיינמן - צילום יהודה פרקוביץ (3) ברית לנין מרן הגראי''ל שטיינמן - צילום יהודה פרקוביץ (4) ברית לנין מרן הגראי''ל שטיינמן - צילום יהודה פרקוביץ (5) ברית לנין מרן הגראי''ל שטיינמן - צילום יהודה פרקוביץ (6) ברית לנין מרן הגראי''ל שטיינמן - צילום יהודה פרקוביץ (7) ברית לנין מרן הגראי''ל שטיינמן - צילום יהודה פרקוביץ (8) ברית לנין מרן הגראי''ל שטיינמן - צילום יהודה פרקוביץ (9) ברית לנין מרן הגראי''ל שטיינמן - צילום יהודה פרקוביץ (10) ברית לנין מרן הגראי''ל שטיינמן - צילום יהודה פרקוביץ (11) ברית לנין מרן הגראי''ל שטיינמן - צילום יהודה פרקוביץ (12) ברית לנין מרן הגראי''ל שטיינמן - צילום יהודה פרקוביץ (13) ברית לנין מרן הגראי''ל שטיינמן - צילום יהודה פרקוביץ (14)