הגה'צ רבי יוחנן וואזנר שליט"א דומ"ץ חסידי סקווירא במונטריאל הגיע ביום רביעי לביקור בבית השחיטה בקרית יואל בו שוחטים גם לחסידי סקווירא בארה"ב | עבר בין המחלקות בדק סכינים והביע התפעלות מתכלית הכשרות וההידור | תיעוד

הרב יוחנן וואזנר בבית השחיטה בקרית יואל (1) הרב יוחנן וואזנר בבית השחיטה בקרית יואל (2) הרב יוחנן וואזנר בבית השחיטה בקרית יואל (3) הרב יוחנן וואזנר בבית השחיטה בקרית יואל (4) הרב יוחנן וואזנר בבית השחיטה בקרית יואל (5)