המוני חסידי סאטמאר חגגו ביום רביעי בשמחת החתונה לנכדת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א בת בנו בכורו הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים שליט"א אב"ד סאטמאר ירושלים עב"ג החתן בן האדמו"ר מזידיטשויב שליט"א | השמחה נחוגה באהל ענק בבית שמש | צפו

צילום: שוקי לרר JDN • וידאו: שלום ברגר

חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (1) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (2) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (3) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (4) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (5) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (6) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (7) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (8) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (9) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (10) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (11) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (12) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (13) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (14) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (15) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (16) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (17) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (18) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (19) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (20) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (21) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (22) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (23) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (24) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (25) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (26) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (27) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (28) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (29) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (30) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (31) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (32) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (33) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (34) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (35) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (36) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (37) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (38) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (39) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (40) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (41) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (42) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (43) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (44) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (45) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (46) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (47) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (48) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (49) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (50) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (51) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (52) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (53) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (54) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (55) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (56) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (57) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (58) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (59) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (60) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (61) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (62) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (63) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (64) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (65) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (66) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (67) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (68) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (69) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (70) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (71) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (72) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (73) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (74) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (75) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (76) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (77) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (78) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (79) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (80) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (81) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (82) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (83) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (84) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (85) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (86) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (87) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (88) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (89) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (90) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (91) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (92) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (93) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (94) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (95) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (96) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (97) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (98) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (99) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (100) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (101) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (102) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (103) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (104) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (105) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (106) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (107) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (108) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (109) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (110) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (111) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (112) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (113) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (114) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (115) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (116) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (117) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (118) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (119) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (120) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (121) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (122) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (123) חתונה לנכדת האדמו''ר מסאטמאר בישראל (124)