קהילת סיגעט השתתפה בשמחת השבע ברכות שערך כ"ק הגאב"ד שליט"א לנכדו שנישא לנכדת כ"ק אדמו"ר מבית חיים יהושע שליט"א בת בכורה לבנו הרה"צ אב"ד סאטמאר מונסי שליט"א | גלריה

שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (1) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (2) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (3) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (4) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (5) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (6) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (7) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (8) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (9) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (10) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (11) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (12) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (13) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (14) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (15) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (16) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (17) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (18) שבע ברכות בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (19)