בשעת סגירת הקלפיות הוא זמן של רפיון בלימוד התוה''ק לצערנו | יוזמה מיוחדת של מספר בחורים בישיבת חזון נחום אירגנה סדר לימוד ברציפות מהשעה 9:45 עד השעה 11:15 ולא ללכת לשמוע את המדגמים למיניהם | תיעוד

ישיבת חזון נחום בליל הבחירות (1) ישיבת חזון נחום בליל הבחירות (2) ישיבת חזון נחום בליל הבחירות (3) ישיבת חזון נחום בליל הבחירות (4) ישיבת חזון נחום בליל הבחירות (5) ישיבת חזון נחום בליל הבחירות (6) ישיבת חזון נחום בליל הבחירות (7) ישיבת חזון נחום בליל הבחירות (8) ישיבת חזון נחום בליל הבחירות (9) ישיבת חזון נחום בליל הבחירות (10) ישיבת חזון נחום בליל הבחירות (11) ישיבת חזון נחום בליל הבחירות (12) ישיבת חזון נחום בליל הבחירות (13) ישיבת חזון נחום בליל הבחירות (14) ישיבת חזון נחום בליל הבחירות (15) ישיבת חזון נחום בליל הבחירות (16)