ביום חמישי חגגו חסידי דושינסקיא בשמחת השבע ברכות שערך כ"ק אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א בביהמ"ד הגדול בירושלים לרגל שמחת נישואי בן אחיו הגה"צ אב"ד דושינסקיא שליט"א עב"ג בת הרה"ג יעקב יהושע אנגלנדער ר"י לומדי תורה | את השמחה פיאר בהשתתפותו כ"ק אדמו"ר מהרי"י מסאטמאר שליט"א | תיעוד מרהיב

צילום: שוקי לרר JDN

שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (1) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (2) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (3) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (4) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (5) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (6) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (7) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (8) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (9) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (10) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (11) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (12) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (13) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (14) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (15) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (16) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (17) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (18) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (19) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (20) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (21) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (22) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (23) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (24) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (25) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (26) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (27) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (28) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (29) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (30) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (31) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (32) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (33) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (34) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (35) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (36) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (37) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (38) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (39) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (40) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (41) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (42) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (43) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (44) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (45) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (46) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (47) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (48) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (49) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (50) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (51) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (52) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (53) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (54) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (55) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (56) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (57) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (58) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (59) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (60) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (61) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (62) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (63) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (64) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (65) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (66) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (67) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (68) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (69) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (70) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (71) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (72) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (73) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (74) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (75)