שבע ברכות בדושינסקיא • האדמו"ר מסאטמאר השתתף • צפו

ביום חמישי חגגו חסידי דושינסקיא בשמחת השבע ברכות שערך כ"ק אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א בביהמ"ד הגדול בירושלים לרגל שמחת נישואי בן אחיו הגה"צ אב"ד דושינסקיא שליט"א עב"ג בת הרה"ג יעקב יהושע אנגלנדער ר"י לומדי תורה | את השמחה פיאר בהשתתפותו כ"ק אדמו"ר מהרי"י מסאטמאר שליט"א | תיעוד מרהיב

צילום: שוקי לרר JDN

שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (1) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (2) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (3) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (4) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (5) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (6) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (7) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (8) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (9) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (10) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (11) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (12) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (13) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (14) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (15) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (16) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (17) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (18) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (19) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (20) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (21) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (22) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (23) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (24) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (25) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (26) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (27) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (28) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (29) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (30) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (31) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (32) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (33) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (34) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (35) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (36) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (37) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (38) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (39) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (40) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (41) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (42) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (43) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (44) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (45) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (46) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (47) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (48) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (49) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (50) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (51) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (52) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (53) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (54) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (55) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (56) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (57) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (58) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (59) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (60) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (61) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (62) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (63) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (64) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (65) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (66) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (67) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (68) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (69) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (70) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (71) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (72) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (73) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (74) שבע ברכות בדושינסקיא בהשתתפות האדמו''ר מסאטמאר - צילום שוקי לרר (75)

10 תגובות

איזה יופי
כמה חסידים בלי עין הרע .
איך שחסידות דושינסקיא גדלה בקצב מטורף .

למה האדמו"ר מדושינסקיא לא חובש שטריימל?

למה שיחבוש שטריימל? לא קוראים לו ליפא טייטלבוים, והוא לא מחותן כאן, הוא רק אח של מחותן.

זה לא חתונה זה רק שבע ברכות.
ואגב, אני שואל שוב, מה זה ישיבת "לומדי תורה"? של איזה חסידות זו?

הרבי מסטמר הוא אהוב בעיני כל!

ע"פ רוב – הישיבות שמשתמשות עם השם 'תורה' הם הישיבות הליטאיות, כנראה שגם זו ישיבה ליטאית

בדרך כלל בחסידיות גדולות הולכים החסידים עם שטריימלך בכל שבע ברכות שנערכת
בחסידיות הקטנות הולכים כל קרובי משפחה עם שטריימלך בשבע ברכות
בדושינסקי אני לא יודע למה לא נוהגים כך

ס'גייט אים גיט

לומדי תורה- מכנווקא

גיט משוגע

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו