מוסדות סאטמאר בירושלים ערכו שבע ברכות לרגל שמחת נישואי נכד כ"ק אדמו"ר שליט"א בת לבנו אב"ד הקהילה, בשמחה השתתפו מאות מנגידי החסידות התומכים דרך קבע במוסדות | גלריה

צילום: צלם המסע, שוקי לרר JDN

שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (1) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (2) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (3) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (4) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (5) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (6) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (7) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (8) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (9) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (10) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (11) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (12) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (13) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (14) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (15) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (16) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (17) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (18) שבע ברכות לתומכי מוסדות סאטמאר בירושלים (20)