במהלך המסע בבני ברק הגיע כ"ק אדמו"ר מסאטמאר לביקור נימוסין בבית כ"ק אדמו"ר מטשערנאביל שליט"א ברחוב ראב"ד, האדמו"ר בירך את אורחו בברכת מזל טוב, כי לא יכל להשתתף בשמחה היות והוא שרוי בשנת האבל אחר אמו ע"ה | צלם המסע שוקי לרר תיעד

האדמו''ר מסאטמאר בבית האדמו''ר מטשערנאביל (3) האדמו''ר מסאטמאר בבית האדמו''ר מטשערנאביל (4) האדמו''ר מסאטמאר בבית האדמו''ר מטשערנאביל האדמו''ר מסאטמאר בבית האדמו''ר מטשערנאביל (1) האדמו''ר מסאטמאר בבית האדמו''ר מטשערנאביל (2)