קהל חסידי תולדות אברהם יצחק נטלו חלק בשמחת השבע ברכות לנכדת כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א בת בנו הרה"צ חיים מאיר קאהן שנערכה בשילוב קבלת פנים לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א בהיכל ביהמ"ד הגדול בשכונת מאה שערים | צפו בגלריה

צילום: JDN

שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (1) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (2) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (3) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (4) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (5) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (6) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (7) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (8) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (9) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (10) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (11) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (12) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (13) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (14) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (15) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (16) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (17) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (18) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (19) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (20) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (21) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (22) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (23) שבע ברכות וקבלת פנים לאדמו''ר מסאטמאר בתולדות אברהם יצחק (24)