ביום ראשון הגיע האדמו"ר מסאטמאר לבני ברק לפאר מספר מעמדים שנערכו בקהילת סאטמאר בעיר | בין היתר התקיים גם מעמד חומש סעודה לילדי הת"ת | האדמו"ר העניק חומשים לילדי החמד

צילום: צלם המסע, שוקי לרר JDN

חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (1) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (2) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (3) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (4) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (5) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (6) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (7) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (8) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (9) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (10) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (11) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (12) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (13) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (14) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (15) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (16) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (17) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (18) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (19) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (20) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (21) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (22) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (23) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (24) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (25) חומש סעודה לילדי ת''ת יטב לב סאטמאר בבני ברק (26)