כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א הגיע בתחילת השבוע ביקור במוסדות שומרי החומות, ילדי הת"ת קיבלו את פניו בשירה ובדגלים, לאחר מכן קבע מזוזה בבנין המוסדות וכן מסר דרשה בפני הנוכחים | תיעוד מרהיב

צילום: צלם המסע, שוקי לרר JDN

האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (1) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (2) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (3) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (4) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (5) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (8) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (9) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (10) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (11) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (12) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (13) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (14) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (15) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (16) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (17) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (18) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (19) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (20) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (22) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (23) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (24) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (25) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (26) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (27) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (28) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (29) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (31) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (34) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (40) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (41) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (42) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (47) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (48) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (50) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (51) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (53) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (54) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (55) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (56) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (57) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (58) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (60) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (61) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (62) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (64) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (65) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (66) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (67) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (68) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (69) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (70) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (71) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (73) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (74) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (75) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (76) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (77) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (80) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (81) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (82) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (83) האדמו''ר מסאטמאר במוסדות שומרי החומות (84)