המוני חסידי סאטמאר נטלו חלק אמש (שני) במעמד הכנסת ספר תורה לביהמ"ד סאטמאר בבית שמש ששולב עם שבע ברכות שערכה הקהילה בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א | השמחה והצהלה בתמונות

צילום: צלם המסע, שוקי לרר JDN

הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (2) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (3) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (4) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (5) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (6) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (7) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (8) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (9) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (10) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (11) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (12) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (16) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (17) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (18) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (19) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (20) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (21) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (22) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (24) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (25) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (26) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (27) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (28) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (29) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (30) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (32) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (33) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (34) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (35) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (37) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (38) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (39) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (40) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (41) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (42) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (43) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (44) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (45) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (46) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (47) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (49) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (50) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (51) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (52) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (53) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (54) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (55) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (56) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (57) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (58) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (59) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (60) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (61) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (62) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (63) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (64) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (65) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (66) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (69) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (70) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (71) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (72) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (73) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (74) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (75) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (76) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (77) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (80) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (81) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (82) הכנס''ת ושבע ברכות בקהילת סאטמאר בית שמש (83)