כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א הגיע הערב (שלישי) לביקור בבית ראש ישיבת מעלות התורה מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א | השניים שוחחו זמן רב בענייני השעה ונפרדו תוך רוב ברכות זה לזה | צילום: ינון קשביץ

האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ (1) האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ (2) האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ (3) האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ (4) האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ (5) האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ (6) האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ (7) האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ (8) האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ (9) האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ (10) האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ (11) האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ (12) האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ (13) האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ (14) האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ (15) האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ (16) האדמו''ר מסאטמאר בבית מרן הגר''ש אויערבאך - צילום ינון קשביץ (17)