ראש ישיבת שפת הגה"ח רבי שאול אלתר שליט"א יצא בתחילת השבוע ללונדון שם השתתף במעמד חנוכת הבית לבית המדרש בית יצחק דוד בשכונת אלסטרי | האורח כובד לשאת את נאום הכבוד במעמד


הגר''ש אלתר בחנוכת ביהמ''ד בית יצחק דוד באלסטרי (1) הגר''ש אלתר בחנוכת ביהמ''ד בית יצחק דוד באלסטרי (2) הגר''ש אלתר בחנוכת ביהמ''ד בית יצחק דוד באלסטרי (3) הגר''ש אלתר בחנוכת ביהמ''ד בית יצחק דוד באלסטרי (4) הגר''ש אלתר בחנוכת ביהמ''ד בית יצחק דוד באלסטרי (5) הגר''ש אלתר בחנוכת ביהמ''ד בית יצחק דוד באלסטרי (6) הגר''ש אלתר בחנוכת ביהמ''ד בית יצחק דוד באלסטרי (7) הגר''ש אלתר בחנוכת ביהמ''ד בית יצחק דוד באלסטרי (8) הגר''ש אלתר בחנוכת ביהמ''ד בית יצחק דוד באלסטרי (9) הגר''ש אלתר בחנוכת ביהמ''ד בית יצחק דוד באלסטרי (10)