רבני ארגון 'בצוותא' בהם הגה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א נכנסו להתברך מפי כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א בבית האכסניה בירושלים, האדמו"ר שמע על פעילות הארגון והתרשם לטובה | צלם המסע שוקי לרר תיעד

רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (1) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (2) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (3) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (4) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (5) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (6) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (7) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (8) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (9) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (10) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (11) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (12) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (13) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (14) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (15) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (16) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (17) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (18) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (19) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (20) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (21) רבני ארגון בצוותא בבית האדמו''ר מסאטמאר (22)