קהל רב חסידים ואנשי מעשה ובראשם אדמו"רים ורבנים השתתפו בשמחת השבע ברכות שערך הנגיד ר' אליהו ענגלענדער לנכדתו בת בנו הרה"ג יעקב יהושע שליט"א ר"י לומדי תורה חתן הגה"צ רבי משה שמואל שטרן שליט"א אב"ד סטריקוב עם החתן בן הגה"צ רבי מרדכי יהודא דושינסקיא אב"ד דושינסקיא בית שמש | צילום: שוקי לרר

ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (1) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (2) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (3) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (4) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (5) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (6) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (7) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (8) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (9) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (10) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (11) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (12) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (13) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (14) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (15) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (16) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (17) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (18) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (19) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (20) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (21) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (22) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (23) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (24) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (25) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (26) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (27) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (28) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (29) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (30) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (31) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (32) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (33) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (34) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (35) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (36) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (37) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (38) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (39) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (40) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (41) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (42) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (43) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (44) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (45) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (46) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (47) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (48) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (49) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (50) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (51) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (52) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (53) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (54) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (55) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (56) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (57) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (58) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (59) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (60) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (61) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (62) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (63) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (64) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (65) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (66) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (67) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (68) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (69) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (70) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (71) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (72) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (73) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (74) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (75) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (76) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (77) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (78) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (79) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (80) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (81) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (82) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (83) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (84) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (85) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (86) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (87) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (88) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (89) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (90) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (91) ש''ב לבת הגרי''י אנגלנדער ובן הגרמ''י דושינסקיא (92)