כ"ק אדמו"ר מביאלה רמת אהרן שליט"א ערך ביום חמישי את שולחנו לרגל יומא דהילולא של זקינו בעל הקדושת יחיאל זי"ע מביאלה, כן כתב אות בספר תורה שיוכנס לע"נ אביו בעל האהבת יעקב זצ"ל | תיעוד

הילולת ה'אהבת יעקב' מביאלה רמת אהרן הילולת ה'אהבת יעקב' מביאלה רמת אהרן (1) הילולת ה'אהבת יעקב' מביאלה רמת אהרן (2) הילולת ה'אהבת יעקב' מביאלה רמת אהרן (3) הילולת ה'אהבת יעקב' מביאלה רמת אהרן (4) הילולת ה'אהבת יעקב' מביאלה רמת אהרן (5) הילולת ה'אהבת יעקב' מביאלה רמת אהרן (6) הילולת ה'אהבת יעקב' מביאלה רמת אהרן (7) הילולת ה'אהבת יעקב' מביאלה רמת אהרן (8)