הרה"ג ר' חיים אליעזר מייזליש שליט"א ראש השוחטים בהעדה החרדית והגה"ח ר' שלמה יודא הירש שליט"א רב וועד השחיטה יצא אל המשחטה בפולין שבכשרות העדה שם סיירו ובדקו סכינים | תיעוד

רבני וועד השחיטה של העדה החרדית במשחטה בפולין רבני וועד השחיטה של העדה החרדית במשחטה בפולין (1) רבני וועד השחיטה של העדה החרדית במשחטה בפולין (2) רבני וועד השחיטה של העדה החרדית במשחטה בפולין (3) רבני וועד השחיטה של העדה החרדית במשחטה בפולין (4) רבני וועד השחיטה של העדה החרדית במשחטה בפולין (5)