כ"ק אדמו"ר מביאלה פשיסחא שליט"א ערך בתחילת השבוע את שולחנו לרגל הילולת זקינו הרה"ק בעל הקדושת יחיאל מביאלה זי"ע | למחרת עלה לפקוד את ציונו | תיעוד

האדמו''ר מביאלה פשיסחא בהילולת זקנו בעל הקדושת יחיאל האדמו''ר מביאלה פשיסחא בהילולת זקנו בעל הקדושת יחיאל (1) האדמו''ר מביאלה פשיסחא בהילולת זקנו בעל הקדושת יחיאל (2) האדמו''ר מביאלה פשיסחא בהילולת זקנו בעל הקדושת יחיאל (3) האדמו''ר מביאלה פשיסחא בהילולת זקנו בעל הקדושת יחיאל (4) האדמו''ר מביאלה פשיסחא בהילולת זקנו בעל הקדושת יחיאל (5) האדמו''ר מביאלה פשיסחא בהילולת זקנו בעל הקדושת יחיאל (6)