המוני חסידי בעלזא תושבי אשדוד חגגו אמש (רביעי) במעמד הכנסת ספר תורה ל'היכל יצחק אייזיק' לרגל חנוכת הבית לבנין החדש והמפואר 'בית יוסף שלמה' | כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א כתב אותיות אחרונות בספר | צפו בגלריה

צילום: אשדוד בכותרות

כתיבת אותיות אחרונות בבית האדמו"ר מבעלזא

האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות אחרונותהאדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות אחרונות (1)האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות אחרונות (2)האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות אחרונות (3)האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות אחרונות (4)האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות אחרונות (5)האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות אחרונות (6)האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות אחרונות (7)האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות אחרונות (8)האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות אחרונות (9)האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות אחרונות (10)האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות אחרונות (11)האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות אחרונות (12)האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות אחרונות (13)

מעמד הכנסת ספר תורה באשדוד

הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (1) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (2) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (3) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (4) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (5) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (6) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (7) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (8) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (9) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (10) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (11) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (12) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (13) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (14) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (15) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (16) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (17) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (18) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (19) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (20) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (21) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (22) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (23) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (24) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (25) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (26) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (27) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (28) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (29) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (30) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (31) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (32) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (33) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (34) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (35) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (36) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (37) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (38) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (39) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (40) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (41) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (42) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (43) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (44) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (45) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (46) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (47) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (48) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (49) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (50) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (51) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (52) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (53) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (54) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (55) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (56) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (57) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (58) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (59) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (60) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (61) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (62) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (63) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (64) הכנסת ספר תורה לקהילת בעלזא באשדוד (65) מזמינים את רבני אשדוד