אפי תלמידי ובוגרי ישיבת שערי יושר בארה"ב ובראשם אדמו"רים ורבנים נטלו חלק ביום שלישי שחלף במעמד הוקרה לציון יובל שנים של הרבצת תורה על ידי ראש הישיבה הגאון הישיש רבי יוסף רוזנבלום שליט"א שגם נשא דברים נרגשים לרגל המאורע | גלריה

צילום: JDN

יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (1) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (2) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (3) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (4) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (5) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (6) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (7) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (8) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (9) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (10) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (11) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (12) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (13) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (14) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (15) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (16) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (17) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (18) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (19) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (20) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (21) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (22) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (23) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (24) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (25) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (26) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (27) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (28) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (29) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (30) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (31) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (32) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (33) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (34) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (35) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (36) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (37) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (38) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (39) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (40) יובל שנים של הרבצת תורה ע''י ר''י שערי יושר הגר''י רוזנבלום (41)