ראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבי משה צדקה שליט"א הגיע בשבוע שעבר להיכל ישיבת הר"ן בביתר עילית, שם מסר שיחת חיזוק לרגל סיום ימי השובבי"ם | גלריה

הגר''מ צדקה בשיחת חיזוק בהיכל ישיבת הר''ן הגר''מ צדקה בשיחת חיזוק בהיכל ישיבת הר''ן (1) הגר''מ צדקה בשיחת חיזוק בהיכל ישיבת הר''ן (2) הגר''מ צדקה בשיחת חיזוק בהיכל ישיבת הר''ן (3) הגר''מ צדקה בשיחת חיזוק בהיכל ישיבת הר''ן (5) הגר''מ צדקה בשיחת חיזוק בהיכל ישיבת הר''ן (7) הגר''מ צדקה בשיחת חיזוק בהיכל ישיבת הר''ן (8) הגר''מ צדקה בשיחת חיזוק בהיכל ישיבת הר''ן (10) הגר''מ צדקה בשיחת חיזוק בהיכל ישיבת הר''ן (12) הגר''מ צדקה בשיחת חיזוק בהיכל ישיבת הר''ן (14) הגר''מ צדקה בשיחת חיזוק בהיכל ישיבת הר''ן (15) הגר''מ צדקה בשיחת חיזוק בהיכל ישיבת הר''ן (16) הגר''מ צדקה בשיחת חיזוק בהיכל ישיבת הר''ן (17)