המונים השתתפו בתיקון שובבי"ם ופדיון פ"ד תעניות שערך כ"ק גאב"ד קארלסבורג שליט"א באתרא קדישא מירון, שם שוהה הגאב"ד בדירתו לצורך מנוחה | צילום: חדשות שלנו

תיקון שובבי''ם ע''י גאב''ד קארלסבורג בציון הרשב''י - צילום חדשות שלנו (1) תיקון שובבי''ם ע''י גאב''ד קארלסבורג בציון הרשב''י - צילום חדשות שלנו (2) תיקון שובבי''ם ע''י גאב''ד קארלסבורג בציון הרשב''י - צילום חדשות שלנו (3) תיקון שובבי''ם ע''י גאב''ד קארלסבורג בציון הרשב''י - צילום חדשות שלנו (4) תיקון שובבי''ם ע''י גאב''ד קארלסבורג בציון הרשב''י - צילום חדשות שלנו (5) תיקון שובבי''ם ע''י גאב''ד קארלסבורג בציון הרשב''י - צילום חדשות שלנו (6) תיקון שובבי''ם ע''י גאב''ד קארלסבורג בציון הרשב''י - צילום חדשות שלנו (7) תיקון שובבי''ם ע''י גאב''ד קארלסבורג בציון הרשב''י - צילום חדשות שלנו (8) תיקון שובבי''ם ע''י גאב''ד קארלסבורג בציון הרשב''י - צילום חדשות שלנו (9) תיקון שובבי''ם ע''י גאב''ד קארלסבורג בציון הרשב''י - צילום חדשות שלנו (10) תיקון שובבי''ם ע''י גאב''ד קארלסבורג בציון הרשב''י - צילום חדשות שלנו (11) תיקון שובבי''ם ע''י גאב''ד קארלסבורג בציון הרשב''י - צילום חדשות שלנו (12) תיקון שובבי''ם ע''י גאב''ד קארלסבורג בציון הרשב''י - צילום חדשות שלנו (13)