בחורי ישיבת טשערנאביל ארה"ב ערכו סדר לימוד ברציפות בימי חמישי וששי לרגל סיום ימי השובבי"ם | ביום ראשון נערך מעמד הוקרה בהיכל הישיבה כאשר האדמו"ר העניק פרס יקר ערך למשתתפי הסדר | גלריה

סדר לימוד בישיבת טשערנאביל ארה''ב לרגל שובבי''ם סדר לימוד בישיבת טשערנאביל ארה''ב לרגל שובבי''ם (1) סדר לימוד בישיבת טשערנאביל ארה''ב לרגל שובבי''ם (2) סדר לימוד בישיבת טשערנאביל ארה''ב לרגל שובבי''ם (3) סדר לימוד בישיבת טשערנאביל ארה''ב לרגל שובבי''ם (4) סדר לימוד בישיבת טשערנאביל ארה''ב לרגל שובבי''ם (5) סדר לימוד בישיבת טשערנאביל ארה''ב לרגל שובבי''ם (6) סדר לימוד בישיבת טשערנאביל ארה''ב לרגל שובבי''ם (7) סדר לימוד בישיבת טשערנאביל ארה''ב לרגל שובבי''ם (8) סדר לימוד בישיבת טשערנאביל ארה''ב לרגל שובבי''ם (9)