קהל חסידי סאדיגורה נטלו חלק בליל ששי בשולחן הטהור שערך כ"ק אדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א לרגל הילולת זקינו הרה"ק רבי מנחם נחום מרחמסטריווקא זי"ע | התמונות לפניכם

טיש הילולא ברחמסטריווקא טיש הילולא ברחמסטריווקא (1) טיש הילולא ברחמסטריווקא (2) טיש הילולא ברחמסטריווקא (3) טיש הילולא ברחמסטריווקא (4) טיש הילולא ברחמסטריווקא (5) טיש הילולא ברחמסטריווקא (6) טיש הילולא ברחמסטריווקא (7) טיש הילולא ברחמסטריווקא (8) טיש הילולא ברחמסטריווקא (9) טיש הילולא ברחמסטריווקא (10) טיש הילולא ברחמסטריווקא (11) טיש הילולא ברחמסטריווקא (12) טיש הילולא ברחמסטריווקא (13) טיש הילולא ברחמסטריווקא (14) טיש הילולא ברחמסטריווקא (15) טיש הילולא ברחמסטריווקא (16)