המונים חגגו בשבוע שעבר בשמחת השבע ברכות שערך הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס שליט"א לנכדו בהשתתפות כ"ק אדמו"רים ממונקאטש וסאטמאר שליט"א | צילום: שוקי לרר, ארה"ב

שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (1) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (2) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (3) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (4) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (6) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (8) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (9) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (10) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (11) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (12) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (13) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (14) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (15) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (16) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (17) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (18) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (19) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (20) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (21) שבע ברכות לנכד הגרחי''ד וייס - צילום שוקי לרר (22)