המוני חסידי סאטמאר נטלו חלק במוצ"ש (משפטים) בדינר השנתי שנערך לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א שנשא את המשא המרכזי | גלריה

מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (1) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (2) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (3) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (4) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (5) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (6) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (7) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (8) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (9) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (10) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (11) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (12) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (13) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (14) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (15) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (16) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (17) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (18) מלוה מלכה לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק (19)