מאות תומכים וידידים נטלו חלק בדינר השנתי שנערך בבורו פארק לטובת תלמוד תורה 'עץ חיים' | רבני ונשיאי הת"ת נשאו דברים בפני הקהל, תעודות הוקרה הוענקו לעמודי התווך | גלריה

דינר השנתי לטובת תלמוד תורה עץ חיים בבורו פארק (1) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה עץ חיים בבורו פארק (2) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה עץ חיים בבורו פארק (3) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה עץ חיים בבורו פארק (4) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה עץ חיים בבורו פארק (5) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה עץ חיים בבורו פארק (6) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה עץ חיים בבורו פארק (7) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה עץ חיים בבורו פארק (8) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה עץ חיים בבורו פארק (9) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה עץ חיים בבורו פארק (10) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה עץ חיים בבורו פארק (11) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה עץ חיים בבורו פארק (12) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה עץ חיים בבורו פארק (13) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה עץ חיים בבורו פארק (14) דינר השנתי לטובת תלמוד תורה עץ חיים בבורו פארק (15)