ראש ישיבת סלבודקה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א יצא בסוף השבוע שחלף לארה"ב לרגל המגבית השנתית שנערכה בבורו פארק במוצאי שבת (משפטים), המוני תלמידי ובוגרי הישיבה השתתפו והרימו תרומתם | גלריה

הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (1) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (2) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (3) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (4) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (5) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (6) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (7) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (8) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (9) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (10) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (11) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (12) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (13) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (14) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (15) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (16) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (17) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (18) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (19) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (20) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (21) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (22) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (23) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (24) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (25) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (26) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (27) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (28) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (29) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (30) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (31) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (32) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (34) הדינר השנתי לטובת סלבודקה בבורו פארק (33)