כמידי שנה התאספו אנשי החברא קדישא 'חסד של אמת' בבורו פארק לסיום ששה סדרי משנה הנלמדים במהלך השנה לזכר הנפטרים | אדמו"רי ורבני בורו פארק השתתפו ונשאו דברים | תיעוד

סיום הש''ס השנתי ע''י ארגון חסד של אמת (1) סיום הש''ס השנתי ע''י ארגון חסד של אמת (2) סיום הש''ס השנתי ע''י ארגון חסד של אמת (3) סיום הש''ס השנתי ע''י ארגון חסד של אמת (4) סיום הש''ס השנתי ע''י ארגון חסד של אמת (5) סיום הש''ס השנתי ע''י ארגון חסד של אמת (6) סיום הש''ס השנתי ע''י ארגון חסד של אמת (7) סיום הש''ס השנתי ע''י ארגון חסד של אמת (8) סיום הש''ס השנתי ע''י ארגון חסד של אמת (9) סיום הש''ס השנתי ע''י ארגון חסד של אמת (10) סיום הש''ס השנתי ע''י ארגון חסד של אמת (11) סיום הש''ס השנתי ע''י ארגון חסד של אמת (12) סיום הש''ס השנתי ע''י ארגון חסד של אמת (13) סיום הש''ס השנתי ע''י ארגון חסד של אמת (14) סיום הש''ס השנתי ע''י ארגון חסד של אמת (15) סיום הש''ס השנתי ע''י ארגון חסד של אמת (16)