בחורי ישיבת ראשון לציון חגגו בסוף השבוע בשמחת השבע ברכות שנחוגה בהיכל הישיבה לנכד ראש הישיבה הגאון רבי ישראל מאיר דרוק שליט"א | גלריה מהשמחה

שבע ברכות לנכדת הגרי''מ דרוק שבע ברכות לנכדת הגרי''מ דרוק (1) שבע ברכות לנכדת הגרי''מ דרוק (2) שבע ברכות לנכדת הגרי''מ דרוק (3) שבע ברכות לנכדת הגרי''מ דרוק (4) שבע ברכות לנכדת הגרי''מ דרוק (5) שבע ברכות לנכדת הגרי''מ דרוק (6) שבע ברכות לנכדת הגרי''מ דרוק (7) שבע ברכות לנכדת הגרי''מ דרוק (8) שבע ברכות לנכדת הגרי''מ דרוק (9) שבע ברכות לנכדת הגרי''מ דרוק (10) שבע ברכות לנכדת הגרי''מ דרוק (11)