חסידי סקווירא וטשערנאביל נטלו חלק בשמחת החתן מאהל שנערכה בחצר הקודש סקווירא לקראת שמחת החתונה לנכד כ"ק אדמו"רים מסקווירא ושטערנאביל ארה"ב שליט"א | תיעוד

חתן מאהל לנכד האדמו''רים מסקווירא וטשערנאביל ארה''ב חתן מאהל לנכד האדמו''רים מסקווירא וטשערנאביל ארה''ב (1) חתן מאהל לנכד האדמו''רים מסקווירא וטשערנאביל ארה''ב (2) חתן מאהל לנכד האדמו''רים מסקווירא וטשערנאביל ארה''ב (3) חתן מאהל לנכד האדמו''רים מסקווירא וטשערנאביל ארה''ב (4)