מאות חסידים ועשרות אדמו"רים ורבנים הגיעו אמש לטיש יארצייט שערך האדמו"ר מנדבורנה יחד עם אחיו האדמו"רים | האדמו"רים סיימו ש"ס ונשאו דברים

במלאות שנה להסתלקותו של כ"ק אדמו"ר בעל הבאר יעקב מנדבורנה זיע"א נהרו אמש (מוצאי שבת) מאות חסידי ואוהדי חצר הקודש נדבורנה אל בית המדרש הגדול בקרית נדבורנה ליטול חלק בשולחן הטהור שערך בנו ממלא מקומו כ"ק אדמו"ר מנדבורנה שליט"א בהשתתפות אחיו וגיסיו כ"ק אדמו"רים הרבנים הגאונים הצדיקים שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

מלבד ההמונים, צמרת אדמו"רים ורבנים ממשפחת בית נדבורנה ועוד הגיעו ליטול חלק ולהוקיר את נשמת האדמו"ר זיע"א, מהם ניראו כ"ק אדמו"רים מתולדות אהרן, קליוולנד, ביטשקוב, זוטשקא, ירוסלב, שאץ ויז'ניץ וקאמרנא ב"ב, והרבנים הגאונים הצדיקים: רבי שמואל אליעזר שטרן רב מערב ב"ב, אב"ד מאקווא אשדוד, שליט"א.

האדמו"ר מנדבורנה סיים את הש"ס אמר את הקדיש ונשא מדברות קודשו, בסיום הטיש בירך על הכוס, לאחר מכן נאמרו שבע ברכות לרגל חתן מחסידי נדבורנה שנישא בשבוע שחלף, בברכות כובדו כ"ק אדמו"רים מנדבורנה ירושלים, נדבורנה ביתר, נבורנה אלעד, הגרש"א שטרן והגר"ז שפירא.

לאחר מכן נכנס האדמו"ר לחדרו וכתב אות בספר תורה שיוכנס בקרוב לעי"נ אביו זי"ע להיכל ביהמ"ד הגדול בקרית נדבורנה.

צפו בגלריה ענקית | צילום: שוקי לרר JDN

הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (1) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (2) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (3) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (4) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (5) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (9) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (10) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (11) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (12) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (13) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (14) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (15) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (16) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (17) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (18) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (19) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (20) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (21) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (22) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (23) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (24) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (25) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (26) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (27) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (28) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (29) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (30) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (31) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (32) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (33) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (34) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (35) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (36) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (37) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (38) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (39) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (40) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (41) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (42) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (43) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (44) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (45) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (46) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (47) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (48) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (49) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (50) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (51) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (52) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (53) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (54) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (55) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (56) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (57) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (58) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (59) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (60) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (61) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (62) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (63) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (64) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (65) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (66) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (67) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (68) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (69) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (70) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (71) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (72) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (73) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (74) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (75) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (76) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (77) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (78) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (79) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (80) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (81) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (82) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (83) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (84) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (85) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (86) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (87) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (88) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (89) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (90) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (91) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (92) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (93) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (94) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (95) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (96) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (97) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (98) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (99) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (100) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (101) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (102) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (103) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (104) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (105) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (106) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (107) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (108) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (109) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (110) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (111) הילולת האדמו''ר הבאר יעקב מנדבורנה זצ''ל - צילום שוקי לרר (112)